TIP จับมือ BEM มอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี! สำหรับผู้ถือบัตร MRT-MRT PLUS

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TIP) จับมือ นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) มอบของขวัญช่วงวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อแทนความห่วงใยและคำขอบคุณ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสาร MRT หรือ MRT PLUS ซึ่งผู้ถือบัตรดังกล่าว สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ฟรี คุ้มครอง 15 วัน สูงสุด 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500 บาท/วัน (รายละเอียดตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองดังกล่าว เพียงสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ของ MRT และ ทิพยประกันภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736