เครือโรงพยาบาลพญาไท จัดเต็มความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด-19

เครือโรงพยาบาลพญาไทรับมือสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันอย่างสุดกำลัง จัดเตรียมทรัพยากรต่างๆทั้งทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อดูแลผู้เข้ารับบริการอย่างเต็มที่ วางแนวทางเข้มข้นในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจรักษาตามมาตรฐานของ WHO หนุนประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการดูแลตัวเองด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมเปิดบริการ Telemedicine ให้คำปรึกษาสุขภาพออนไลน์ อีกทั้งดูแลสวัสดิภาพทีมบุคลากรภายในอย่างเต็มที่ ด้วยความมุ่งมั่นพาคนไทยฝ่าวิกฤติไวรัสร้ายไปได้อย่างปลอดภัย

นพ.อนันตศักดิ์  อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว เครือโรงพยาบาลพญาไทในฐานะองค์กรที่ร่วมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของสังคมในการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้คนไทยผ่านพ้นสถานการณ์ที่บีบคั้นครั้งนี้ไปให้ได้ ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอในทุกด้าน ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ห้องพักผู้ป่วย อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการและดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง

“เครือโรงพยาบาลพญาไทมีความพร้อมของทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจรักษาตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีกระบวนการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI) อย่างถูกต้องและรัดกุม ตลอดจนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยทุกระดับ เช่น เครื่อง ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) ซึ่งเป็นเครื่องปอดและหัวใจเทียมที่นำมาใช้ทดแทนการทำงานของปอดและหัวใจให้กับกลุ่มผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ไม่เพียงเท่านั้น เรามีความใส่ใจและให้บริการดูแลญาติของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการอัปเดทสถานการณ์เป็นรายวัน”

ทั้งนี้ เครือโรงพยาบาลพญาไทยังให้ความสำคัญและดูแลทีมบุคลากรทางการแพทย์ในฐานะทัพหน้าของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว โดยมีการให้ข้อมูลด้านทฤษฎี การพัฒนาทักษะ และตรวจสอบมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานด้วยความเข้มข้น นอกจากนั้นได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการป้องกันอย่างครบถ้วน สำหรับสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยระหว่างการทำงาน ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลได้สนับสนุนสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างเต็มกำลัง

นพ.อนันตศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ประชาชนต้องดูแลตัวเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขอนามัย เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งในที่สาธารณะ, ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์, ไม่นำมือมาจับจมูก ปาก หรือใบหน้า, หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคมที่ไม่จำเป็นและไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง, รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างเหมาะสม, รับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ, พักผ่อนให้เพียงพอ, ดูแลสุขภาพจิตอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นสังเกตอาการของตัวเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น และลิ้นไม่รับรู้รสชาติ ให้ไปรับการตรวจโควิด-19 ทันที

โดยเครือโรงพยาบาลพญาไทได้เตรียมแผนงานด้านสุขภาพสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ในหลากหลายช่องทาง เช่น บริการตรวจโควิด-19 แบบ Drive Thru (เฉพาะสาขา 1, 3, ศรีราชา) และ Tele EKG การประเมินอาการผู้ป่วยในสภาวะวิกฤติด้านหัวใจผ่านระบบออนไลน์และส่งผลกราฟการเต้นของหัวใจมายังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งมีหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ (Mobile CT & Stroke Treatment Unit) ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน ตลอดจนมี Tele Medicine ผ่านพญาไท คอลเซนเตอร์ 1772สำหรับบริการปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ให้กับผู้ที่มีภาวะเครียดและวิตกกังวลในช่วงการระบาดของโควิด-19

“ไม่ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะยกระดับความรุนแรงมากขึ้นเพียงใด แต่ด้วยความห่วงใยที่มีต่อคนไทย ทีมงานของเครือโรงพยาบาลพญาไทจึงมีกำลังใจที่ดี มีความมุ่งมั่นและพร้อมทุ่มเทกำลังอย่างเต็มความสามารถในการดูแลผู้เข้ารับบริการทุกคนให้ดีที่สุด เพื่อช่วยปกป้องและประคับประคองคนไทยให้สามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปได้อย่างปลอดภัย”

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับบริการตรวจโควิด-19 เพื่อให้เครือโรงพยาบาลพญาไทสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยในกรุงเทพฯ ติดต่อได้ทางพญาไท คอลเซนเตอร์ 1772 และสาขาศรีราชาที่เบอร์ 038-317-333