“คนไทยไม่เคยทิ้งกัน” ซีพี ออลล์ พร้อมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

เป็นที่รับทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของคนไทย การติดเชื้อเกิดขึ้นได้กับทุกคนและในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงทำให้มีความเสี่ยงสูงตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งวัดที่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่คู่กับชุมชนและสังคมมาช้านาน ต่างก็ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งสิ้น

ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด พร้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร  และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ซีพี ออลล์ เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยทีมงานจิตสาธารณะซีพี ออลล์ เดินหน้าทยอยส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับหน่วยราชการโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนาม อาทิ โรงพยาบาลสนามในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน), โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, โรงพยาบาลสนาม จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลสนามหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับภาคประชาสังคมและกลุ่มเปราะบาง อาทิ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา – บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน และ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45 เป็นต้น

รวมถึงได้ประสานความร่วมมือผ่านทางคณะกรรมการมหาเถรสมาคมน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาดให้กับ  ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม และ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,  กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปแจกจ่ายมอบให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า วัดได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลเรื่องโควิดตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อประชุมและออกมาตรการให้พระภิกษุถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการดำเนินกิจกรรมของวัดเราไม่ได้ห่วงเฉพาะคนในวัด แต่เราห่วงถึงคนรอบๆวัด รวมถึงสังคม ชุมชน ด้วย  

“การที่วันนี้ ซีพี ออลล์ เข้ามาก็ขออนุโมทนา เพราะว่าการเข้ามาเสริมกิจกรรมที่เราทำในยามวิกฤตนี้ทำให้เราทราบว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่า ถ้าทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือ มันก็จะไม่เป็นภาระของราชการฝ่ายเดียวหรือหน่วยนั้นหน่วยนี้ ทุกฝ่ายต้องมาระดมช่วยกัน ทางวัดสามารถเป็นผู้ประสานได้เราก็จะเป็นผู้ประสาน แล้วเราจะให้ความร่วมมือกับ 3 ประสาน บ้าน วัด ราชการ และก็โดยวิธีนี้เราก็จะได้สามารถผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ด้านนางทัศนีย์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา – บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนประจำรวม 76 คนในระดับอนุบาลถึงป.6 ซึ่งในช่วงของการระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่นี้มีผลกระทบค่อนข้างมาก การที่ภาคเอกชนมีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือนำสิ่งที่จำเป็นสนับสนุนบริจาคให้กับมูลนิธิ สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเรา ทั้งมีจิตเมตตาและนึกถึงพวกเราและน้องๆผู้พิการซ้ำซ้อนทุกคน

ต้องยอมรับว่าภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกนี้ เกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วรุนแรง บุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอและพยาบาลทุกๆคนต่างทุ่มเททำงานกัน 24 ชั่วโมง ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขอยืนอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  และเราก็พร้อมที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นายวิชัย กล่าวทิ้งท้าย

ตั้งแต่ต้นปี 2564 ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์, หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด, เครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ, วัด, ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงินกว่า 57 ล้านบาท