ธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ร่วมใจช่วยชาติฝ่าวิกฤติ COVID-19

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับบริษัทสมาชิก มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 270,000 คน รวมทุนประกันภัย 270,000 ล้านบาท และบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จำนวน 50 เครื่อง รวมมูลค่า 10,500,000 บาท

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องเผชิญกับภาระหนักในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะจัดหาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรค COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 270,000 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในภารกิจดังกล่าว สมาคมประกันวินาศภัยไทยในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดและเพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้อุทิศตนและทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อต่อสู้กับโรค COVID-19 อยู่ในเวลานี้ โดยสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนใน 2 เรื่อง ดังนี้

  1. การมอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270,000 คน คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1,000,000 บาทต่อคน รวมเป็นทุนประกันภัยทั้งสิ้น 270,000 ล้านบาท
  2. การมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้สามารถดูแลรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที จำนวน 50 เครื่อง รวมมูลค่า 10,500,000 บาท

ทั้งนี้ มีบริษัทประกันวินาศภัยที่ร่วมรับประกันภัยและบริจาคในโครงการดังกล่าว ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.ไทยประกันภัย บมจ.ธนชาตประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.นำสินประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันภัย บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และ บมจ.แอกซ่าประกันภัย

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบริจาคเครื่องช่วยหายใจดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังขยายตัวในวงกว้างและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมประกันวินาศภัยไทยและภาคธุรกิจประกันวินาศภัยไทยจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติภารกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับความคุ้มครอง เพื่อให้พวกเราทุกคนและประเทศไทยสามารถก้าวข้ามวิกฤติของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวทิ้งท้าย