กคช. ชวนลูกค้าใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ลดเสี่ยง Covid-19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ แนะนำบริการรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัส Covid – 19 แพร่กระจายในวงกว้าง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ทำให้ทุกหน่วยงานรวมทั้งการเคหะแห่งชาติต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง

การเคหะแห่งชาติขอเชิญชวนลูกค้าการเคหะแห่งชาติมาใช้บริการรับชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ ค่าประกันอัคคีภัย เป็นต้น ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางแรก ชำระที่สำนักงานเคหะชุมชนในพื้นที่ลูกค้าใช้บริการโดยการชำระเงินสด (รักษาระยะห่างในการชำระเงิน) หรือสแกนชำระเงินผ่าน QR Code หรือชำระผ่านบัตรเดบิต (ฟรีค่าธรรมเนียม) ช่องทางที่สอง หักผ่านบัญชีธนาคาร 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ช่องทางที่สาม สแกนชำระเงินผ่าน QR Code บนใบแจ้งหนี้เดือนเดือนปัจจุบัน ซึ่งการเคหะแห่งชาติจัดส่งให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล แอปพลิเคชัน NHA Service และทางไปรษณีย์ โดยสามารถชำระผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ได้ทุกธนาคารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน

ช่องทางที่สี่ ชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) ได้ตลอดทั้งเดือน และช่องทางที่ห้า ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทน ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7 – 11) เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต ทรูมันนี่ ไปรษณีย์ไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 สำนักงานเคหะนครหลวงและสำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศ หรือ LINE: @NHA.THAILAND