วปส. รุ่น 2 ร่วมสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ แก่ รพ.ราชวิถี สู้ภัย COVID-19

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 2 โดยนายวิพล วรเสาหฤท เป็นผู้แทนรุ่น มอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสมทบทุนเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อานวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และเป็นภาระความรับผิดชอบที่สำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่ต้องรับมือ  ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการตรวจรักษา ควบคุมการระบาดของโรคตลอดปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลราชวิถี เป็นหนึ่งโรงพยาบาลหลักในประเทศที่ให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งทางโรงพยาบาลยังต้องการการสนับสนุนทั้งงบประมาณและ อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อความปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อโครงการ “สู้ Covid-19”  โทร 0-2354-7997-9  หรือwww.rajavithifoundation.com