“ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions” ครบทุกคำตอบสุขภาพ

ไทยประกันชีวิต พัฒนาบริการด้านสุขภาพ ชูแนวคิดส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System เปิดตัว “ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions” ครบรอบด้าน ทุกคำตอบบริการด้านสุขภาพ สร้างประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุค New Normal

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีคุณค่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ในทุกช่วงวัยและทุกช่วงของชีวิต ผสานการพัฒนาบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต โดยเฉพาะการส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุค New Normal ในปัจจุบันที่ตระหนักและใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

ดังนั้น เพื่อมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบริการด้านสุขภาพพิเศษเฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิต “ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions” ซึ่งเป็นบริการเกี่ยวกับสุขภาพแบบครบรอบด้าน ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้เอาประกันภัยในทุกสถานการณ์ พร้อมเชื่อมต่อทุกโมเมนต์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยามปกติ หรือยามเจ็บป่วยที่ต้องการที่ปรึกษา หรือกรณีฉุกเฉิน

สำหรับบริการพิเศษ “ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions” ครบรอบด้าน ทุกคำตอบบริการสุขภาพ ประกอบด้วยหลากหลายบริการด้านสุขภาพ (Health Services) ได้แก่ ไทยประกันชีวิต Hotline บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประเภทรายบุคคล ซึ่งมีบริการเด่นคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง, ไทยประกันชีวิต Medical Second Opinion บริการให้คำปรึกษาความเห็นที่สองทางการแพทย์ (MSO) โดยทีมแพทย์ระดับโลกและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการรักษา

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต, ไทยประกันชีวิต International Fax Claims บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อแบบประกันกลุ่ม Health Fit Ultra สามารถเข้ารับการรักษาในต่างประเทศได้ กรณีเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ และ ไทยประกันชีวิต Medicare บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อเข้ารับการรักษาโนโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ

“บริษัทฯ ได้เปิดตัวแคมเปญไทยประกันชีวิต Health Care Solutions โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้ง Offline และ Online เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภคว่าซื้อประกันสุขภาพทั้งทีต้องมองหาที่มีบริการ Health Care Solutions ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอย่างครบรอบด้าน ด้วยบริการที่ครอบคลุมและเป็นทุกคำตอบของการบริการด้านสุขภาพอย่างแท้จริง”

นายไชยกล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จึงได้เพิ่มบริการ ไทยประกันชีวิต Telemedicine โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 30 แห่ง อนุมัติสินไหมสำหรับการรักษาผ่าน Video Call และโทรศัพท์ รวมถึงการใช้บริการตรวจรักษานอกสถานที่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน

บริการดังกล่าวสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม และเป็นผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ที่มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาล หรือเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด หรือเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและต้องติดตามอาการหรือทำแผลต่อเนื่อง ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติสินไหมค่ารักษาจากบริษัทฯ แล้ว

นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตรด้านสุขภาพให้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลที่มีประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก หรือ OPD สามารถใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ทั้งนี้  ผู้เอาประกันภัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailife.com หรือโทร. 1124