“คนไทยไม่ทิ้งกัน” เซเว่น อีเลฟเว่น เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หนุนรพ.สนามกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้หลายโรงพยาบาลเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อตลอดเวลา ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมกว่า 50 แห่งใน 18 จังหวัด รวมมูลค่ากว่า 57 ล้านบาท

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ตรวจพบผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซีพี ออลล์ จึงเร่งเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” และโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดมแผนส่งความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกับการสนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน

นายธานินทร์ บูรณมานิต

โดย ซีพี ออลล์ ได้จัดเตรียมงบประมาณกว่า 57 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์และสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 อาทิ แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด, หน้ากากอนามัย, เครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำดื่ม และเบเกอรี่ โดยตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทยอยส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามแล้วกว่า 50 แห่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงได้ประสานความร่วมมือผ่านทางคณะกรรมการมหาเถรสมาคมน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาด เพื่อนำไปส่งมอบให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค อีกทั้งยังได้ทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “สำหรับการได้รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้  ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ ทีมงานที่ปฎิบัติอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่ รวมถึงขอขอบคุณทีมงานทั้งหมดทุกท่าน สิ่งของที่ได้นี้ทางจังหวัดจะนำไปบริหารจัดการส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำไปดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ต่อไป”

ด้าน นางสาวชนันท์ภัทร์ สุขประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้ายแพ้ว (องค์การมหาชน) จ. สมุทรสาคร เผยว่า “ทางรพ.บ้านแพ้ว ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุน แบ่งปันน้ำใจ ทั้งอาหารและน้ำดื่มให้กับรพ.บ้านแพ้ว  ซึ่งสิ่งของที่ได้รับมานี้ทางรพ.บ้านแพ้ว จะนำไปเติมน้ำใจให้กับโรงพยาบาลสนามนำไปดูผู้ป่วย และส่งไปสนับสนุนคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผู้เปรียบเสมือนนักรบผู้ปิดทองหลังพระที่จะดูแลคนไข้ทุกคนต่อไป”

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ทุกคนต้องเผชิญ หรือไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด ซีพี ออลล์ พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”