ไทยประกันชีวิต สนับสนุนชุด PPE แก่กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

พันเอกเชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก รับมอบชุดป้องกันสารเคมีแบบเต็มตัวพร้อมฮูดคลุมศีรษะ หรือ ชุด PPE จำนวน 200 ชุด จากนางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก