สมาคมการขายตรงไทย ร่วมบริจาค 400,000 บาท สนับสนุนศิริราชมูลนิธิจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด-19

จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นจนอุปกรณ์ทางการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการรักษา สมาคมการขายตรงไทย มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงร่วมบริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 400,000 บาท ให้แก่ศิริราชมูลนิธิเพื่อการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจในการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีคุณโสพิศ ชัยเรือง รองหัวหน้าสำนักงานศิริราชมูลนิธิ (ซ้าย) และคุณพรทิพย์  ดีมานพ หัวหน้าฝ่ายรับบริจาคศิริราชมูลนิธิ (ขวา) เป็นผู้แทนรับมอบสมาคมการขายตรงไทยขอเป็นส่วนหนึ่งของพลังในสังคมไทยและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน