ธ.ก.ส. มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายสันติ เจริญสุข รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 3,600 ขวด ให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามฯ เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยในช่วงที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี