ธ.ก.ส. ทั่วไทย ร่วมใจมอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสาธารณประโยชน์ สู้ภัยโควิด-19

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และอุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ ให้กับสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 หน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. สาขา ในจังหวัดต่าง ๆ เป็นผู้แทนธนาคารในการส่งมอบ