บราเดอร์ GTX โตสวนกระแส รุกพัฒนาฟีเจอร์แพลตฟอร์มร้านค้าอัจฉริยะ print-it-flow.com ครั้งแรกของวงการ

ช่วยร้านค้า GTX User จัดการหลังบ้านอย่างเป็นระบบ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ซื้อ เตรียมดันสู่ Direct-to-garment คอมมูนิตี้ออนไลน์อันดับ 1 ของเมืองไทย

บราเดอร์ ยกระดับธุรกิจการพิมพ์ Direct-to-garment ในไทยอีกครั้ง หลังกระแสฮิตเสื้อยืดแฟชั่นเติบโตอย่างมาก เตรียมก้าวต่อหวังสร้างการเติบโตให้แก่ร้านค้า GTX User และเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยการสร้างสรรค์ฟีเจอร์แพลตฟอร์มร้านค้า print-it-flow.com ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยจัดการระบบการทำธุรกิจให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังเสริมความสะดวกและเปิดโลกการดีไซน์ในแบบ customized order ที่ลูกค้าสามารถออกแบบได้เองผ่านโปรแกรมพิเศษ มั่นใจปี 2564 จะมีร้านค้า GTX User เข้าร่วมแพลตฟอร์มดังกล่าวกว่า 30% พร้อมอัดโปรโมชั่นติดตั้งเครื่อง GTXpro Bulk วันนี้ รับฟรี! แพลตฟอร์มร้านค้า print-it-flow.com มูลค่า 100,000 บาท

นายณเอก สงศิริ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ (คอมเมอร์เชี่ยล) ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบัน บราเดอร์ GTX ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในกลุ่มเครื่องพิมพ์ Direct-to-garment ในประเทศไทย เพราะนอกจากเป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนผู้ประกอบการและลูกค้าด้านคุณภาพการพิมพ์แล้ว บราเดอร์ GTX ยังช่วยประหยัดต้นทุนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตแบบ on-demand และ mass-customization ซึ่งตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยปีงบประมาณ 2563 บราเดอร์ GTX สามารถสร้างอัตราการเติบโตได้สูงถึง 30% โดยเชื่อมั่นว่าในปีงบประมาณ 2564 ก็จะรักษาอัตราการเติบโตดังกล่าวไว้ได้เช่นกันเนื่องจากกระแสนิยมของตลาดเสื้อยืดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคนิยมใส่เสื้อยืดที่สามารถออกแบบได้ด้วยตนเอง ผลิตได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้น

เพราะปัจจุบันราคาเครื่องพิมพ์รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันผู้ประกอบการที่มั่นใจเลือกใช้เครื่องพิมพ์บราเดอร์ GTX (GTX User) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1. ร้านค้าที่เป็นเฉพาะผู้ผลิตรับผลิตเสื้อตาม Order ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าในที่นี้มีทั้งผู้ออกแบบลายเพื่อนำไปจำหน่ายหรือลูกค้าที่สั่งซื้อเสื้อเพื่อใส่เองจากการออกแบบลายของตนเอง 2. ร้านค้าที่เป็นทั้งผู้ออกแบบลาย ผลิตเสื้อ และขายไปยังผู้ซื้อโดยตรง และ 3. กลุ่มแบรนด์ชั้นนำด้านแฟชั่นและสปอร์ต แฟชั่น

บราเดอร์ GTX พัฒนาฟีเจอร์แพลตฟอร์มร้านค้า print-it-flow.com ขึ้น ภายใต้เป้าหมายหลัก 2 ส่วนคือ เพื่อเสริมศักยภาพร้านค้า GTX user ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบมากขึ้นพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต และเพิ่มอิสรภาพด้านการออกแบบ สะดวก รวดเร็ว ควบคู่ไปกับคุณภาพงานพิมพ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากบราเดอร์ GTX “โดยร้านค้า GTX User จะได้รับ แพลตฟอร์มร้านค้า print-it-flow.com เมื่อสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ บราเดอร์ GTXpro bulk โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจและช่วยให้ร้านค้าสามารถตีโจทย์การตลาดออนไลน์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอันทันสมัยที่บราเดอร์พัฒนาขึ้นจากความต้องการที่แท้จริงของร้านค้าในปัจจุบัน” นายณเอก กล่าวเสริม

ทั้งนี้ print-it-flow.com คือ แพลตฟอร์มร้านค้าที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะด้านการบริหารจัดการร้านค้าและช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ซื้อด้วยเช่นกัน ด้านผู้ซื้อ (consumer) สามารถเข้ามาเพื่อเลือกซื้อสินค้าสำเร็จรูปที่ร้านค้านำมาแสดงไว้ในรายการสินค้าหรือจะสั่งในรูปแบบ customized order ตามลายหรือแนวทางการออกแบบที่ต้องการได้ด้วย ซึ่ง print-it-flow.com ได้พัฒนาระบบให้ผู้ซื้อสามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองผ่านโปรแกรมพิเศษที่บราเดอร์พัฒนาขึ้น ลดขั้นตอนการสื่อสารในการสั่งผลิต เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับสินค้า

สำหรับร้านค้า (GTX User) ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าในแต่ละวันมีออเดอร์เข้ามากี่รายการ เรียงตามลำดับเวลา สามารถบริหารการทำงานได้อย่างมีระบบยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยรายงานสถานะการทำงานให้ทราบแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์สถิติสินค้าขายดีเพื่อวางกลยุทธ์การตลาด และช่วยจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อเอื้อต่อการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย print-it-flow.com เริ่มเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 และได้รับความสนใจอย่างมากจากร้านค้า GTX-User