การเคหะแห่งชาติ กำชับผู้ค้าตลาดห้วยขวางติดบัตรยืนยันปลอดเชื้อ CIVID – 19

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของตลาดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ร่วมกับ นายวาน อุทัยศรี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นวันเปิดตลาดห้วยขวางวันแรก หลังจากที่ปิดมานานกว่า 20 วัน

ทั้งนี้ ตลาดห้วยขวางได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการค้าและผู้มาใช้บริการ ตลอดจนมีมาตรการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการด้วยการให้ผู้ประกอบการค้าติดบัตรเพื่อยืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ตลอดเวลาในขณะที่ค้าขายอยู่ในตลาดห้วยขวาง โดยผู้ประกอบการค้าจะต้องนำผลตรวจเชื้อ COVID – 19 มายื่นขอทำบัตรดังกล่าว ณ สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง

นอกจากนี้ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จะจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดห้วยขวางในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการค้าและผู้มาใช้บริการ หลังจากนั้นจะจัดสรรให้กับผู้อยู่อาศัยที่มีความเสี่ยงในลำดับถัดไป