คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จัดทำโครงการ “เตียงต่อชีวิต” ชวนบริจาคสร้าง “หอผู้ป่วยแรงดันลบ”

จากสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะนี้ ทำให้จำนวนเตียงผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตแบบห้องความดันลบมีจำนวนไม่เพียงพอ “คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล” จึงจัดทำโครงการ “เตียงต่อชีวิต” สร้าง “หอผู้ป่วยแรงดันลบ” ขยายการรองรับจำนวนผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤติกว่า 50 เตียงอย่างเร่งด่วน โดดดัดแปลงอาคารสูติกรรมและอาคารนรีเวชให้เป็นอาคารรองรับผู้ป่วยโควิด-19 พิเศษในงบประมาณ 21.6 ล้าน รวมกว่า 50 เตียง โดย 1 เตียง สามารถช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้อย่างน้อย 25 ชีวิต ซึ่งจะช่วยผู้ป่วยรวมได้กว่า 1,350 คน

ช่องทางในการบริจาค

  1. โอนเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินบริจาคคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เลขที่บัญชี 012-031980-2
  2. สแกน QR Code ของ E-Donation
  3. บริจาคได้ด้วยตนเองที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  4. สำหรับอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากร อาทิ ชุด PPE, แอลกอฮอลล์, หน้ากาก N95 สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลฯ
  5. ยอดบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าของยอดบริจาค ผู้บริจาคสามารถแจ้งความประสงค์โดยส่งใบเสร็จได้ทางไลน์ไอดี @vajiranp สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-244-3030