กลุ่มธุรกิจเครือวิริยะประกันภัย มอบ 1 ล้านบาท โครงการไฟจากฟ้า โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

นายแพทย์วันฉัตร ชินสุวาเทย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากธุรกิจในเครือวิริยะพันธุ์ โดยมี บริษัท กลุ่มเมืองโบราณ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด บริษัท วิริยะซัพพลาย จำกัด บริษัท จี.เอ็น.พี. จำกัด และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลบางจากในโครงการ “ไฟจากฟ้า” ของมูลนิธิแพทย์ชนบท โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหารกลุ่มเมืองโบราณ เป็นผู้แทนร่วมส่งมอบเงินบริจาคดังกล่าว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางจาก ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าไฟฟ้าจำนวนปีละกว่า 4,000,000 บาท ทั้งนี้หากสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ตามเป้าหมายจะลดภาระค่าใช้จ่ายได้ปีละประมาณ 700,000 บาท โดยตั้งเป้าขอรับบริจาคเงินเพื่อโครงการ “ไฟจากฟ้า” จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของโรงพยาบาลทั้งระบบ