“มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี” ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ สนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ตัวแทนโดย นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจโครงการ “ต่อลมหายใจ” จำนวน 14 เครื่อง มูลค่า 2,847,500 บาท  (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมีเครื่องช่วยหายใจเพียงพอ สำหรับให้ผู้ป่วยยืมกลับไปใช้ และรักษาตัวต่อที่บ้าน ณ อาคารอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้