“วิริยะประกันภัย” ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อบต.ธารปราสาท นครราชสีมา

นายสิทธิรัตน์ ธนวัฒน์พิมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ โมรินทร์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนมอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ บ้านหน้องแหน หมู่ที่ 10 และบ้านหน้องแหนพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 139 หลังคาเรือน ซึ่งมีประชากรประมาณ 1,065 คน  ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปิดสถานที่และห้ามเข้าออกพื้นที่หมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท จึงได้ดำเนินการจัดแบ่งและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับจากวิริยะประกันภัยไปมอบให้แก่ประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว