มินิบิ๊กซี เปิดสาขาทั่วกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด-19

นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวว่า มินิบิ๊กซี ภายใต้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) หรือบีเจซี ร่วม กับกรุงเทพมหานคร และหอการค้า เปิดเป็นจุดบริการรับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ผ่านมินิบิ๊กซี ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยบรรยากาศในวันแรกประชาชนให้ความสนใจทยอยเดินทางมาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เป็นการขยายการให้บริการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมไปแล้ว”

“ในขณะเดียวกัน มินิบิ๊กซี ทุกสาขาได้จัดระเบียบของประชาชนที่มารับบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโดยการแจกบัตรคิว เตรียมเอกสารให้ผู้มาลงทะเบียนกรอกข้อมูลเพื่อให้ลงทะเบียนได้เร็วขึ้น จัดเตรียมสถานที่เว้นระยะห่างป้องกันความแออัดปลอดภัยจากโควิด-19 และเตรียมเก้าอี้ให้นั่งสำหรับกรณีผู้สูงอายุ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชน เพื่อร่วมผ่านพ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 และเพื่อให้ไทยสามารถกลับมาเปิดประเทศไทยได้โดยเร็ว”

โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” มินิบิ๊กซี พร้อมอำนวยความสะดวกลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และผู้ลงทะเบียนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. หลังจากนั้นระบบจะส่ง SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน ให้กับผู้ลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1516