เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมช่วยเหลือคนไทยสู้ภัยโควิด-19

ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 12 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตอกย้ำนโยบายตอบแทนสังคม

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความแข็งแกร่ง มั่นคงและตั้งอยู่บนหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับพันธกิจในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยแหลือสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

นายสาระ ล่ำซำ

โดยล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 12 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 2,700,00 บาท ให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินแก่หน่วยงาน องค์กรการกุศล อาทิ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องความดันลบ บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วย มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์ห่วงใยเเรงงานสาคร” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมช่วยเหลือสังคมไทยผ่านหน่วยงานต่างๆ อาทิ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) และหน้ากาก N95 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลตำรวจ มอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 10 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 เขตหนองจอก มอบกล่องและลังกระดาษที่มีสภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จากการรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการรช่วยเหลือสังคมให้แก่บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) เพื่อนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลของ SCGP และแปรรูปให้เป็นเตียงกระดาษและมอบให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งต่างๆ การมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่เก็บขยะของสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร จำนวน 512 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนการจัดซื้อชุดเครื่องนอนสำหรับใช้ในเตียงสนามให้แก่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่

“บริษัทฯ ยังคงยึดนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สังคมเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ในสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลภายใต้การกำกับและดูแลจากภาครัฐ  มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการรักษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายสาระ กล่าว