เชฟรอนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกทม. กระจายวัคซีนฝ่าวิกฤตโควิด-19

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมสนับสนุนสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาใช้แล้วสภาพดีพร้อมชุดปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 20 เครื่อง รวมมูลค่า 410,880 บาท ให้กับนพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ