กองทุนประกันวินาศภัย เคลียร์ลูกค้า 4 บริษัทถูกปิด

จบเคสแล้วกว่า 63 % ล่าสุดเมษายน 2564 จ่ายคืนเงินกว่า 654 ล้านบาท

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย กรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกปิด 4 บริษัท ล่าสุดเดือนเมษายน 2564 ว่า กองทุนฯได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นกว่าร้อยละ 63 หรือ 17,150 ราย คิดเป็นมูลค่าหนี้รวม 654,296,096.14 ล้านบาท จากจำนวนเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย (บอร์ด) ทั้งหมด 27,131 ราย รวมมูลค่าหนี้ทั้งสิ้น 876,448,354.2 ล้านบาท (ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)

สำหรับการจ่ายเงินดังกล่าวแยกเป็น บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากบอร์ด กปว. จำนวน 7,259 ราย ด้วยมูลค่า 174,358,585.02 ล้านบาท รวมเจ้าหนี้ผู้เอาประกันที่รับเงินไปแล้ว 4,514 ราย มูลค่าจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด 139,769,880.21 ล้านบาท

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากบอร์ด กปว. จำนวน 7,411 ราย ด้วยมูลค่า 223,133,029.37 ล้านบาท รวมเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่รับเงินไปแล้ว  4,751 ราย มูลค่าจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด  145,508,625.40 ล้านบาท

บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด มีเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาจากบอร์ด กปว. จำนวน 10,600 ราย ด้วยมูลค่า 457,641,762.67 ล้านบาท รวมเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่รับเงินไปแล้ว 6,959 ราย มูลค่าจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด 354,613,314.78 ล้านบาท

บริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด มีเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากบอร์ด กปว.จำนวน 1,861 ราย ด้วยมูลค่า 21,314,977.14 ล้านบาท รวมเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย
ที่รับเงินไปแล้ว 926 ราย มูลค่าจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด 14,404,275.75 ล้านบาท

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม กล่าวอีกว่า แม้ขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ทางกองทุนประกันวินาศภัยก็ยังเร่งพิจารณาจ่ายเงินคืนแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่เหลืออย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าส่วนของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะสามารถดำเนินการจบสิ้นภายในปี 2564 ซึ่งเหลือเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ยังไม่มารับเงินอีกราว 2,745 ราย รวมมูลค่าเงินประมาณ 34 ล้านบาท