ไทยประกันชีวิต ชวนดูแลตัวเองและคนที่รัก มอบสิทธิพิเศษลูกค้าที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าสร้าง Eco-Health System ชวนลูกค้า ดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่รัก มอบสิทธิพิเศษกระตุ้นฉีดวัคซีนโควิด-19 เฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิต เพียงแสดงหลักฐานผ่านแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคง และชีวิตที่ดีมีคุณค่า โดยเฉพาะการส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมตามแนวทางของ SDGs (Sustainable Development Goals) ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ผ่านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ทั้งผู้เอาประกันภัย บุคลากรภายใน คู่ค้า และคนในสังคมให้มีชีวิตที่ดีและมั่นคง

และจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตต่อเนื่อง ไทยประกันชีวิตมีความห่วงใยตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน โดยเฉพาะผู้เอาประกันภัย จึงร่วมสนับสนุนให้ผู้เอาประกันภัยฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อันเป็นการดูแลตัวเองและคนที่รัก รวมถึงการฉีดวัคซีนถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มหมู่ และช่วยลดความรุนแรงจากอาการของโรค

โดยมอบสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิต เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต จะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท จำนวน 20,000 สิทธิ์ สำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์ผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิตแล้ว คลิกที่แบนเนอร์กิจกรรมเพื่อกรอกเลขบัตรประชาชน พร้อมแนบเอกสารแสดงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม จะได้รับ SMS โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาททันที สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  – 31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์ครบตามจำนวนที่กำหนด จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์

“ไทยประกันชีวิตมอบการดูแลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันยังมุ่งดูแลคนไทยและสังคม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนไทย นอกจากบริษัทฯ มอบสิ่งของและอุปกรณ์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แล้ว การกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นอีกแนวทางที่จะสร้างความอุ่นใจ ช่วยดูแลสุขภาพของตัวคุณและคนที่คุณรัก และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมถึงขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน” นายไชยกล่าว