“ผอ.ใหญ่ ดีป้า” ใจสู้ ลุยงาน World Expo 2020 Dubai ชวนผู้มีกำลังร่วมสนับสนุน

แม้จะได้รับมอบหมายงานใหญ่ระดับโลกอย่าง World Expo 2020 Dubai กับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ “พี่ณัฐ” หรือ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ก็ยังยิ้มได้ พร้อมเผยว่า สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้การจัดงานเลื่อนจากกำหนดการเดิมออกไปเป็นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ซึ่งระยะเวลาที่เลื่อนออกไป 1 ปีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของประเทศเจ้าภาพอย่าง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจำนวนกว่า 12 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าตรวจสอบดูแลอาคารและระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบของเจ้าภาพ ค่าดูแลโครงสร้างและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย/ความสะอาด ค่าเช่าโกดังเก็บอุปกรณ์และชิ้นงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านมาตรการสาธารณสุขตามระเบียบของประเทศเจ้าภาพ เช่น การฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ป้องกันก่อนและระหว่างจัดงาน

น่าเสียดายที่งบประมาณส่วนนี้กลับถูกตัดไป ดีป้า จึงต้องหางบเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง โดย พี่ณัฐ ยังได้เชิญชวนพันธมิตรร่วมสนับสนุน Thailand Pavilion ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวตามนี้

World Expo 2020 เลื่อนมา แต่ไม่เลิก เรายังคงทำตามที่เขามอบมา ไม่หมดแรง ใครสนใจสปอนเซอร์ ให้ประเทศไทย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าประกันอาคาร ค่าคนทำความสะอาด แจ้งได้ที่ depa”