กลุ่มบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ในประเทศไทย ขยายสวัสดิการด้านสุขภาพครอบคลุมพนักงานที่มีคู่ชีวิตเพศเดียวกัน

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ตอกย้ำคำมั่นสัญญาต่อแนวคิดการสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของคนในองค์กร (Diversity & Inclusion) ด้วยการขยายสวัสดิการการเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้กับคู่ชีวิตของพนักงานที่เป็นเพศเดียวกัน โดยปัจจุบันคู่ชีวิตเพศเดียวกันของพนักงานที่อยู่อาศัยร่วมกัน (Domestic Partner) จะได้รับสิทธิ์และการยอมรับเช่นเดียวกับคู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายในฐานะสมาชิกครอบครัว  โดยจะได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพต่างๆของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) รวมถึงโปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงานและสมาชิกครอบครัว (Employee Assistance Program) ด้วย

การขยายสวัสดิการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังรัฐบาลไทยได้เห็นชอบอนุมัติร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตในปีพ.ศ. 2563  และได้มีการเสนอแก้ไขข้อกำหนดสำหรับคู่ชีวิตเพศเดียวกันให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสชาย-หญิง ถึงแม้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ จะยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและรอการเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ขยายความครอบคลุมด้านสิทธิ์และแผนประกันสุขภาพ เพื่อมอบประโยชน์ให้แก่พนักงานที่มีคู่ชีวิตเพศเดียวกันแล้ว

“เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความเท่าเทียม ปลอดภัย และเปิดกว้าง ให้กับเพื่อนร่วมงาน LGBTQ+ ในองค์กรของเราทุกคน การมอบสวัสดิการที่เท่าเทียมกันให้กับพนักงาน นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรของเรามีมาตรฐานทางด้านความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยเราเชื่อว่าการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพและให้เกียรติโดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศ คือสิ่งที่ถูกต้องและถือเป็นมาตรฐานใหม่ที่เราสร้างขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน LGBTQ+ ว่าองค์กรของเรา เป็นองค์กรที่สนับสนุนและยอมรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นความสำเร็จอีกก้าวหลังจากที่เราได้เปิดตัว Employee Resource Group (ERG) สำหรับ LGBTQ+ และกลุ่มพันธมิตรที่สนับสนุนแนวคิด O&O (Open & Out)” วีรวัฒน์ มีแก้ว ผู้นำกลุ่ม O&O และ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด กล่าว

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ถือเป็นผู้นำในกลุ่มบริษัทจำนวนไม่กี่แห่ง ที่ประกาศขยายสวัสดิการด้านสุขภาพครอบคลุมให้กับคู่ชีวิตเพศเดียวกัน โดย Open & Out จัดตั้งโดยกลุ่มพนักงานอาสาสมัครเพื่อให้พนักงานที่มีความเปิดกว้าง สามารถแสดงจุดยืนให้กับเพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) และพันธมิตร ในบริษัทภายใต้เครือ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

วิสิทธิ์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า“เราเชื่อมั่นในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นได้จริง การมอบสวัสดิการที่เท่าเทียมให้กับกลุ่มพนักงาน LGBTQ+ นี้ ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของเรา โดยจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และอบอุ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและความเท่าเทียมกันให้กับพนักงานทุกคน”