ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยส่งมอบศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำโดย ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนธนาคารส่งมอบศูนย์พักคอยผู้ป่วยที่ ถ.บางนาตราด กม.33 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยอาคาร 3 ชั้นแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของธนาคาร สามารถจัดสร้างเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มสีเขียว และพื้นที่รองรับได้ถึง 200 เตียง มีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น พร้อมยารักษาตามอาการ ซึ่งธนาคารยินดีที่สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์ที่วิกฤติแบบนี้ ทั้งนี้ คุณเจริญ เอี่ยมยัง นายกเทศมนตรีตำบลบางพลีน้อย และคุณกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สส. เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมในพิธีส่งมอบพร้อมกัน