From Crisis to Opportunity: Igniting Your Business, People, and Culture

ครั้งแรกในประเทศไทย!! 3 สถาบันชั้นนำระดับโลก Michigan’s Ross School of Business | The Ken Blanchard Companies | The Arbinger Institute และ SEAC ร่วมมือกันยกระดับผู้นำ เสริมศักยภาพคน สังคม และธุรกิจไทย ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วน ทำให้ขาดความเสถียรภาพทางธุรกิจ และสร้างความท้าทายให้กับคนทำงานทุกระดับ

เอสอีเอซี (SEAC) ชวนตีแผ่โลกธุรกิจเรื่องจริงจากข้อมูลวิจัย เทรนด์ธุรกิจ และเทรนด์ทักษะที่น่าจับตามอง พร้อมร่วมแชร์มุมมองและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของโลกธุรกิจ เพื่อนำมาวางแผนปรับตัวอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และความไม่แน่นอนทางเสถียรภาพของธุรกิจโลกและประเทศไทย และมิติเร่งด่วนในการ “ปรับ” องค์กร และ ยกระดับ “คุณภาพคน” ในหน่วยงานธุรกิจทุกภาคส่วน ที่ต้องตอบโจทย์ความท้าทายของโลกธุรกิจทุกๆ มิติ กับงานสัมมนาออนไลน์ Global LIVE Conference ภายใต้หัวข้อ “From Crisis to Opportunity: Igniting Your Business, People, and Culture

ร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกันในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 10.00 น. ตอบรับเข้าร่วมได้ที่ Facebook Page: SEAC

***การสัมมนาจะดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ***