ธ.ก.ส. รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล Digital Government Awards ปี 2564

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับรางวัล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ