กรุงเทพประกันชีวิตยกระดับสู่สากล คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรชั้นนำ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Asia’s Best Employer Brand Awards 2021

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำ เดินหน้าคว้ารางวัลต่อเนื่องจากเวทีระดับเอเชีย Asia’s Best Employer Brand Awards 2021 สุดยอดองค์กรที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น สะท้อนถึงความสำเร็จอีกขั้นในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรพร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคต

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งนับเป็นก้าวต่อที่สำคัญจากความสำเร็จในระดับประเทศจากปีที่ผ่านมา โดยรางวัล Asia’s Best Employer Brand Awards 2021 ที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นผลสะท้อนจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรจากความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน ทำให้กรุงเทพประกันชีวิตมีความแข็งแกร่งและสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา ได้มีการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรมากยิ่งขึ้นในทุกๆ มิติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต”

รางวัล Asia’s Best Employer Brand Awards 2021 ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดสู่ระดับสากล จากรางวัลในเวทีระดับประเทศ Thailand’s Best Employer Brand Awards 2020 ในปีที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรนายจ้างดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชีย สาขา Best Employer Brand Award จากสถาบัน Employer Branding Institute สถาบันชั้นนำด้านทรัพยากรมนุษย์ จัดโดย World HRD Congress ประเทศอินเดีย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศระดับเอเชียใน 38 ประเทศทั่วโลก โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ การผสมผสานและนำวิสัยทัศน์องค์กรไปสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกับธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะที่ใช้ในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในอนาคต

และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในปีนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังได้รับอีกหนึ่งรางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล “HR Excellence Awards 2021” ในระดับ Bronze จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนแห่งความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร ในการเป็นพลังขับเคลื่อนให้กรุงเทพประกันชีวิตเป็นองค์กรที่พร้อมก้าวไปข้างหน้า และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล