ไทยพาณิชย์นำลูกค้ารายใหญ่เติบโตยั่งยืน ยืนยันความสำเร็จด้วย 29 รางวัลยอดเยี่ยมจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศความสำเร็จกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (SCB Wholesale Banking) ด้วย 29 รางวัลอันทรงเกียรติจาก 7 สถาบันชั้นนำระดับสากล เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตบนสินเชื่อคุณภาพ นำดิจิทัลยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไร้รอยต่อ พร้อมหนุนโอกาสให้ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่สร้างการเติบโตยั่งยืนอย่างต่อเนื่องผ่านตัวเลือกผลิตภัณฑ์การเงินยั่งยืนที่หลากหลายรองรับทุกความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผลสำรวจล่าสุด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าภาคธุรกิจที่เลือกใช้ไทยพาณิชย์เป็นธนาคารหลักอันดับ 1 ในการดำเนินธุรกิจ

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ท่ามกลางความท้าทายจากภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นไปค่อยไป ตลอดจนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังสามารถสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างน่าพอใจ สร้างการเติบโตด้านรายได้ รวมถึงการมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการสนับสนุนสินเชื่อและตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (Sustainable Finance) อย่างเป็นรูปธรรม

“ความสำเร็จในปี 2566 นี้ เป็นผลจากการความมุ่งมั่นในการให้บริการในฐานะพันธมิตรที่เข้าใจธุรกิจ (Trusted Partner) ให้กับลูกค้า โดยการสนับสนุนช่วยเหลือให้ลูกค้าปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนจากปัจจัยด้านต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสินเชื่อที่ครอบคลุมทุกความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ พร้อมเร่งเดินหน้าเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านการยกระดับกระบวนการภายใน การพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันเทรนด์การทำงานบนโลกดิจิทัล รวมทั้งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโนบายความยั่งยืน (ESG) ให้กับทั้งบุคคลกร และลูกค้าเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางของ Net Zero ไปด้วยกัน”

ทั้งนี้ ธนาคารตั้งเป้าเป็นผู้นำทางด้านการเงินยั่งยืน (Sustainable Finance) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีความรู้ในเรื่อง ESG รวมถึงให้ความรู้และเกิดการลงมือทำในกลุ่มลูกค้าผ่านหลักสูตร Mission X และการสัมมนาต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนาทางเลือกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆ ให้ตรงกับแนวทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้ ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อนำมาสู่การมีโซลูชั่นสีเขียวร่วมกัน โดยในปี 2023 ธนาคารได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) ในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ไปแล้วกว่า 5 หมื่นล้านบาท

ธนาคารยังรักษาความเป็นผู้นำทางด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านกลยุทธ์การปรับพอร์ตสินเชื่อให้มีอัตราผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงในสัดส่วนที่เหมาะสม และเร่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม Mid Corp, Trade Finance and Supply Chain และธุรกิจที่เชื่อมโยงตลาด CLMVและจีน นอกจากนี้ ธนาคารยังประสบความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้พร้อมกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ  พร้อมกันนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาโซลูชั่นการเงินให้แก่ลูกค้าธุรกิจ อาทิ Digital LG, FX Online เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นออโตเมชั่นเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน จึงสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง

โดยในปี 2023 นี้ ธนาคารยังได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่โดยให้ความไว้วางใจเลือกใช้ไทยพาณิชย์เป็นธนาคารหลักอันดับ 1 ในการดำเนินธุรกิจ จากผลการสำรวจลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี 2566 เรื่องการใช้สินค้าและบริการธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย (Market Positioning Study) จัดทำขึ้นโดยบริษัทวิจัยตลาด The BRS Co., Ltd.

ความสำเร็จจากการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัล แห่งความสำเร็จในปีนี้รวม 29 รางวัลจาก 7 สถาบันระดับโลก ครอบคลุมบริการหลักของธนาคาร อาทิ Best FX House – ธนาคารผู้ให้บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศยอดเยี่ยม, Best Investment Bank – ธนาคารวาณิชธนกิจยอดเยี่ยม, Best Loan Adviser – ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สินเชื่อยอดเยี่ยม, Best Sustainability Loan – ดีลสินเชื่อที่เชื่อมโยงความยั่งยืนยอดเยี่ยม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพจนได้รับการยอมรับในระดับโลก