อินทรประกันภัย มอบสินไหมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถชน จ.เชียงใหม่

นายสุรสิทธิ์ สิทธิน้อย เจ้าหน้าที่สินไหมประจำสาขาเชียงใหม่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนลงพื้นที่มอบสินไหมทดแทน จำนวน 1,500,000 บาท ให้กับครอบครัวของนางพัฒ ส่งศิริ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน โดยมี นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา (คนขวาสุด) นายเอนก กันเพชร ผู้ใหญ่บ้านท่าศาลา (คนที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวกาญจนาภรณ์ หาญประกอบสุข เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ (คนซ้ายสุด) ร่วมถ่ายภาพ ณ วัดท่าศาลา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ทางอินทรประกันภัยขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียในครั้งนี้ และได้ดำเนินการส่งมอบสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทันที ตอกย้ำความมุ่งมั่นและพันธะสัญญาในการเคียงข้างลูกค้า พร้อมให้ความคุ้มครองลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของอินทรประกันภัย