ทิพยประกันภัย จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผนึกพลังสร้างหลักประกัน และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ

นางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านการขายและการตลาด 1 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) จัดทำโครงการ “ทิพย@สสว.ประกันภัย SME ยิัมได้” เพื่อมอบหลักประกัน สร้างความเชื่อมั่น รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการประกันภัย พร้อมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจรายย่อย ให้สามารถดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรุงเทพมหานคร