ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบธุรกรรมชั่วคราว 5 ชั่วโมง ในวันที่ 9 ธ.ค. 66 เวลา 00.00 น. ถึง 05:00 น.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งหยุดบริการธุรกรรมทุกช่องทางชั่วคราว ได้แก่ แอปพลิเคชัน BAAC Mobile และระบบ Banking Agent ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. จนถึงเวลา 05.00 น. รวม 5 ชั่วโมง เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการและรองรับธุรกรรมที่มีปริมาณมากขึ้นในอนาคต โดยลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และระบบ Banking Agent ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ขอขอบพระคุณ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้