รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ธอส. ในงานนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้การต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต จากนั้น ได้แวะเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานการประสานความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้คัดเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โดยนายกฤษดา ปัทมะผลิน ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน เป็นผู้แทนธนาคารให้การต้อนรับ ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์มีผลงานโดดเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้รับรางวัล ITA Awards ด้วยคะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 6 ปีติดต่อกัน และได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความเชื่อมั่นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี