แอมเวย์รวมน้ำใจสมทบทุน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย นำโดยนายกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้