Browsing Tag

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เผยความคืบหน้าโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม พร้อมเปิดใช้งาน…

กรมชลประทาน จัดงานแถลงข่าว “ความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก” โดยมี นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางให้เกียรติเป็นประธาน และลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ…

กรมชลฯ ลงพื้นที่โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง…

เมื่อเร็วๆนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย…

“กรมชลประทาน” เร่งเครื่องแผนสร้าง “อ่างเก็บน้ำน้ำทิน” แก้ปัญหาภัยแล้ง

กรมชลประทานจัดสื่อสัญจร หลังโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำทินรุดหน้ารวดเร็ว เผยหากโครงการเสร็จได้ตามแผนจะสามารถช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง…

ชป. นำ AI พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อประชาชน ใช้วิเคราะห์-คาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า

กรมชลประทาน มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูล ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดึงเอาเทคนิคของ AI มาใช้ เทคโนโลยีมีความแม่นยำสูง สามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน พร้อมวิเคราะห์ คาดการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน –…