Browsing Tag

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

กคช.พม. มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “บ้านเคหะสุขประชา” บ้านเช่าราคาประหยัด…

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม.” เปิดตัวของขวัญปีใหม่ 2564 ที่จะมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้…

กคช.พม. เปิดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เปิดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563…