Browsing Tag

กู้ฉุกเฉิน

ออมสิน ออกมาตรการช่วยน้ำท่วมภาคใต้ พักชำระหนี้ 3 เดือนทันที…

ธนาคารออมสิน จัดมาตรการเร่งด่วนช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ พักชำระหนี้ทันที 3 เดือน เน้นช่วยเหลือพื้นที่ตามความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ พร้อมทั้งให้กู้ฉุกเฉิน “สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” รายละ 50,000 บาท โดยปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย และ…