Browsing Tag

คปภ.

คปภ. เล็งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ความคุ้มครองผู้ที่หายจากโรคมะเร็งเข้าถึงระบบประกันภัย

นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)…

คปภ. เติมความสุขไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ “กรมธรรม์ของฉัน”…

นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญและสนใจทำประกันภัยมากขึ้น…

คปภ. ขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูล “ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล” สำหรับธุรกิจประกันภัย

นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน…

คปภ. ยกเครื่องหลักเกณฑ์ “การขายให้สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์-ซื้อทรัพย์สิน”…

ระบุมีผลบังคับใช้แล้ว 1 ก.พ. 2567 เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น นายสมประโชค ปิยะตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับธุรกิจและการลงทุน…

คปภ. เร่งส่งเสริมระบบประกันสุขภาพเอกชนของไทย…

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 19 Annual Thailand Insurance Medical Academic Conference 2024…

คปภ. เร่งยกระดับแนวทางป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจประกันภัย

เล็งเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในหลักสูตรการอบรม/การทดสอบความรู้สำหรับการขอรับและขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมถึงการดำเนินการตรวจสอบตามความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจประกันภัย นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์…

“ชูฉัตร” เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณธุรกิจประกันภัยเข้มแข็ง…

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดแถลงข่าวแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ประจำปี 2567 ณ…

วิริยะประกันภัย ร่วมอวยพรปีใหม่ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2567

นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าพบ นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)…

คปภ. ระบุ 7 วันอันตราย ปี 2567 ประชาชนให้ความสนใจสอบถามผ่านสายด่วน 1186…

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะญาติมิตรตามประเพณี…

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน…

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)…