Browsing Tag

คลาวด์คอมพิวติ้ง

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือกับ eASPNet (ไต้หวัน) ตอบรับโอกาสการเติบโต…

คลาวด์คอมพิวติ้งกำลังเติบโตอย่างน่าจับตา โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประมาณการรายได้ในตลาดคลาวด์คอมพิวติ้งในอาเซียนจะสูงถึง 30.32 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568  จึงเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย)…