Browsing Tag

จับสลากรางวัล

กคช. มอบโชค จับ แจก จริง!! ครั้งที่ 2

นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีจับสลากรางวัลโปรโมชั่นลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรการ 0.01 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,616 รางวัล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโอนกรรมสิทธิ์…