Browsing Tag

ช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วมใต้

ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบหมายให้สาขาจัดถุงยังชีพช่วยเหลือแล้วกว่า 8,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมจัดสินเชื่อฉุกเฉิน การช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้…