Browsing Tag

ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ

ธอส. MOU แพทยสภา โครงการ “Life Begins with GHB” จัดแพ็คเกจพิเศษ “สินเชื่อ-เงินฝาก”…

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “โครงการ Life Begins with GHB” ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ แพทยสภา…