Browsing Tag

ดร.นิโค ราเซก

“อาเซีย” ประกาศแต่งตั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์คนใหม่

"อาเซีย" ผู้นำระดับโลกด้านสุขภาพเซลล์ประกาศแต่งตั้ง ดร.นิโค ราเซก เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์คนใหม่ โดย ดร.ราเซก จะเป็นผู้นำการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์รีดอกซ์ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ ดร.ราเซก…