Browsing Tag

ทักษะการบริหารงาน

วิริยะประกันภัย KICK OFF โครงการ “V SHINE” นำร่องพัฒนาทักษะความรู้บุคลากรด้านงานสินไหมฯ

นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด “โครงการ V SHINE” ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตลอดจน…