Browsing Tag

ทิพยประกันภัย ห่วงใยสวัสดิภาพนักเรียน

ทิพยประกันภัยจัดโครงการ “ทิพยประกันภัย ห่วงใยสวัสดิภาพนักเรียน”

นายโกสนธ์ พิศภา ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์ บมจ.ทิพยประกันภัย นำทีมงาน TIP ZONE และทีม TIP SMART ASSIST ร่วมกับ นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการ นางสาวอรชา มุ้ยเสมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขตยานนาวา จัดโครงการ “ทิพยประกันภัย…