Browsing Tag

ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย ห่วงใยสุขภาพคนไทย เปิดตัวกรมธรรม์ “ประกันภัยโรคร้ายแรงจาก PM…

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินระดับค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัด ฝุ่น PM 2.5 สามารถแพร่กระจายสู่ทางเดินหายใจ…

ทิพยประกันภัย ผลงานปี 66 ทุบสถิติเบี้ยประกันภัย ดันกำไรพุ่ง 1,855 ล้านบาท ด้าน TIPH…

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยกำไรปี 2566 ที่ 1,855 ล้านบาท เติบโต 49.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โชว์เบี้ยประกันภัยรับ ทำนิวไฮ ที่ 34,797 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจประกันภัยเชิงรุก…

ทิพยประกันภัย ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 222…

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา พร้อมกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 222 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร…

ทิพยประกันภัย มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จาก ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)…

ทิพยประกันภัย จับมือธนาคารออมสินขยายช่องทางการให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้ามุสลิม…

ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณธนวรรณ ศรีวิสุทธิลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร1 คุณกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตะกาฟุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณศิริพร เลิศสัตยสุกใส…

ทิพยประกันภัย เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางวิชชุดา ไตรธรรม…

โครงการทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชน และมอบเต็นท์ ทิพย-ตำรวจเพื่อใช้เป็นที่พักสายตรวจ…

ทิพยประกันภัย จับมือ กฟผ. เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ…

ทิพยประกันภัย จับมือ กฟผ. เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเวลเนส รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการเปลี่ยนไทยให้เป็นประเทศรายได้สูง…

ทิพยประกันภัย มอบเสื้อกันฝนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางเขน เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงหน้าฝน

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวศิรนุช โรจนเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อกันฝนให้กับสถานีตำรวจนครบาลบางเขน…

ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน มอบสินไหมแก่ทายาทผู้เสียชีวิต…

คุณปรีชา วงษ์บัณฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน 2 คุณภรสิริณัฐ ถนอมทองพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ศูนย์ขยายงานธุรกิจธนาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมสำรวจภัย TIP Smart Assist ร่วมกับ…