Browsing Tag

ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จาก ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)…

ทิพยประกันภัย จับมือธนาคารออมสินขยายช่องทางการให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้ามุสลิม…

ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณธนวรรณ ศรีวิสุทธิลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร1 คุณกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตะกาฟุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณศิริพร เลิศสัตยสุกใส…

ทิพยประกันภัย เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางวิชชุดา ไตรธรรม…

โครงการทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชน และมอบเต็นท์ ทิพย-ตำรวจเพื่อใช้เป็นที่พักสายตรวจ…

ทิพยประกันภัย จับมือ กฟผ. เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ…

ทิพยประกันภัย จับมือ กฟผ. เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเวลเนส รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการเปลี่ยนไทยให้เป็นประเทศรายได้สูง…

ทิพยประกันภัย มอบเสื้อกันฝนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางเขน เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงหน้าฝน

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวศิรนุช โรจนเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อกันฝนให้กับสถานีตำรวจนครบาลบางเขน…

ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน มอบสินไหมแก่ทายาทผู้เสียชีวิต…

คุณปรีชา วงษ์บัณฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน 2 คุณภรสิริณัฐ ถนอมทองพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ศูนย์ขยายงานธุรกิจธนาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมสำรวจภัย TIP Smart Assist ร่วมกับ…

ทิพยประกันภัย…

นายโกสนธ์ พิศภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมสำรวจภัย TIP Smart Assist และหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนจากเหตุโรงงานพลุระเบิด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี…

ทิพยประกันภัย ร่วมรณรงค์ให้ขับขี่ปลอดภัย พร้อมส่งมอบความห่วงใย…

นายโกสนธ์ พิศพา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย นำทีม TIP Smart Assist ลงพื้นที่พร้อมกับตำรวจทางหลวง อ.วังน้อย ร่วมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างปลอดภัย และช่วยอำนวยความสะดวกเบื้องต้นในกรณีรถเสีย…

“ทิพยประกันภัย” ตอกย้ำแนวคิด ESG เดินหน้า “ทิพย วอลเลย์บอล คลินิก ครั้งที่ 2”…

หลังจากสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ให้กับวงการวอลเลย์บอลไทย เพื่อตอกย้ำแนวคิด ESG ในมิติด้านการช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสำคัญการดำเนินงานของทิพยประกันภัย สำหรับโครงการทิพย วอลเลย์บอล คลินิก ครั้งที่ 1 เป็นความร่วมมือของ ทิพยประกันภัย…