Browsing Tag

ธนาคารของรัฐ

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ยืนยัน ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยน-นำฝาก…

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ(SFIs) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสถาบันการเงินไม่รับฝาก/แลกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นั้น…