Browsing Tag

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

ธ.ก.ส. ติดอันดับ 3 “การธนาคารที่ยั่งยืน

ธ.ก.ส. ได้รับการประเมิน “การธนาคารที่ยั่งยืน” โดย Fair Finance Thailand หรือแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย โดยนำมาตรฐาน Fair Finance Guide International เป็นเกณฑ์วัด ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้คะแนน 22.1% เป็นอันดับ 3 จาก 12…